Vi søker knuseverksoperatører!

Grovknuser, finknuser og sikter

Vi søker deg som…
  • er fleksibel
  • har praktisk erfaring
  • har erfaring med skruing
  • er villig til å reise.
Grov- og finknuser stillingene tilhører våre mobile avdelinger og krever reise. Enkelte stillinger er skiftkjøring.
 
Vi ønsker å høre fra deg med god erfaring!
Ta kontakt med Jan Ola Skott på 901 47 554 eller jan.ola@gholth.no

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no