Fredrik Holth
Daglig leder

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 971 86 984
fredrik@gholth.no

Tore Holth
Avd. ansvarlig masseuttak

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 990 91 620
tore@gholth.no

Jan Ola Skott
Ansvarlig mobil avd.

Mob: 901 47 554
jan.ola@gholth.no

Rune Mosling
Driftsansvarlig mobilknusing Østlandet

Mob: 992 37 521
rune.mosling@gholth.no

Jonny Hage
Driftsansvarlig mobilknusing

Mob: 97 51 98 81
jonny@gholth.no

David Neskvern
Formann uttak/Solør Pukk

Mob: 47 46 39 54
david@gholth.no

Ole Anton Bertinussen
Avd. ansvarlig Sortland

Tlf.: 76 12 64 98
Mob:
 901 81 639
oleanton@gholth.no

Bjørn Ottar Ramstad
HMS og Miljø-leder

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 924 33 078
bjorn@gholth.no

Roar Henningsen
Laboratoriet
/ KS-ansvarlig

Mob: 414 42 133
roar@gholth.no

Håvard Haug
Maskinansvarlig / Verkstedansvarlig

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 482 46 361
haavard@gholth.no

Administrasjon

Ole-Martin Tronstad
Økonomisjef

Tlf.: 62 88 81 33
Mob:
 918 83 971
olemartin@gholth.no

Per Gunnar Dalløkken
Regnskapsansvarlig

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 908 47 812
per@gholth.no

Øystein Grasberg Woie
Junior Controller

Tlf.: 62 88 81 33
Mob:
469 18 340
ogw@gholth.no

Kari Mette Gaustad
Faktureringsansvarlig

Mob: 62 88 81 33
kari@gholth.no

Bente Skjønsfjell
Lønnskontor

Tlf.: 62 88 81 33
bente@gholth.no

Roy Holth
Arbeidende styreforman

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 900 87 217
roy@gholth.no

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no