Previous slide
Next slide

Laboratorium

Vi lever av å levere kvalitet, og ønsker å kunne kvalitetssikre i alle ledd – særlig i produksjonen i egne uttak. Derfor startet vi i 2012 med innkjøp og rigging av utstyr til laboratorium i Hamar Pukk og Grus AS (HPG) sitt anlegg på Sørli, Stange, med lab.ansvarlig Roar Henningsen. Vi har siden oppgradert og flyttet til større lokaler i Rypevegen 10, Elverum.

Vi startet opp 1/1-2013, og det ble et hektisk år, med ytterligere innkjøp av utstyr, slik at vi kunne være mest mulig selvhjulpne innenfor dette feltet. I januar året etter blir vi lab.sertifisert i henhold til Klasse H1 – Prøvingslaboratorium – Prøvingsområde Pl – Mekanisk prøving av tilslag. Sertifikatnr.: 345.

Oppdragsmengden økte kraftig, ettersom vi da fikk mulighet til å ta prøveanalyser for eksterne aktører. Vi får forespørsler fra både produsenter og entreprenører. Etterspørselen er stor etter slike tjenester og Gunnar Holth Grusforretning er glad for etableringen som bidrar til at vi er en ledende aktør i markedet med fokus på kvalitet.

Vi gjør også prøveuttak. Les mer her >>

Prøveanalyser

Labknusing

Labknuser for nedknusing av stein til videre analyse. Hovedsaklig mekaniske.

Kulemølle

Måler motstand mot piggdekkslistasje.

Slemmeanalyse

Beskrivende tekst

Sikteanalyse

Beskrivende tekst

Los Angeles

Måler motstand mot nedknusing.

Micro-Deval

Måler motstand mot slitasje

Slamanalyse

Bestemmelse av finstoffinnhold

Humus

Påvirker størkning- og herdetiden på betong iht. glødetapsmetoden

Laboratorieansvarlig
Roar Henningsen
Tlf.: 414 42 133
roar@gholth.no