Previous slide
Next slide

Logistikk

Gropa Logistikksenter ligger på Granli, på rett side av Kongsvinger. Vår oppgave er å losse varer og gods som Benders AB lager i Sverige for det norske markedet som Benders AS har.

Det kommer cirka 800 til 1000 paller med gods inn til terminalen 2 til 3 ganger hver uke, og togene blir lastet med sand i retur til Benders sin fabrikk i Stockholm. Dette er et meget miljøvennlig prosjekt siden sanden er naturprodukt, og blir fraktet med tog inn til fabrikken uten ekstra omlasting. Ferdige produkter kommer tilbake med toget for videresalg i Norge.

Gropa Logistikksenter håndterer cirka 50 000 til 60 000 tonn med ferdige produkter, og leverer mellom 70 000 og 80 000 tonn med sand tilbake på de samme togene.

Omgjort til lastebiler ville dette involvert 2 500 biler med hengere med sand per år, og cirka 1 900 biler med hengere med gods inn til terminalen. Dette avlaster derfor det norske og svenske vegnettet godt, samt miljøet. Skulle godset og transporten av sand gått med bil denne strekningen, ville det fort gått med cirka 1.050.000 liter med diesel for bilene. Toget går på el mellom Kongsvinger og Stockholm, og har ofte med seg mer gods som skal videre inn i Norge på samme tur.

Terminalen har per dags dato fire ansatte, pluss ekstra hjelp ved toglossing og lasting. I tillegg har vi en 70% stilling til produksjon av sanden som skal returneres til Benders.

Sanden fra Gropa Logistikksenter brukes også til lokale betongproduksjoner i Kongsvinger. I tillegg til sand produserer og selger vi også jord til lokale prosjekter i Kongsvinger-regionen.

Terminalen ble åpnet 3. mai 2010.

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no