Previous slide
Next slide

Miljø

Vi i Gunnar Holth Grusforretning tar miljø på alvor og sammen med våre datterselskap har vi god kompetanse på dette feltet. 

Sammen med vårt datterselskap BA Gjenvinning AS jobber vi med foredling og gjenbruk av tungt, mineralsk basert riveavfall som betong og asfalt. BA Gjenvinning har deltatt aktivt i arbeidet med å fremme gjenvinning og gjenbruk her til lands og har mye kompetanse på dette feltet. 

Behandlingsanlegget for bygg og anleggsavfall, Masse Gjenbrukssenteret, driver med mottak av jord, asfalt og betongprodukter og mobilknusing.

Sammen med AF Gruppen og Esval Miljøpark har vi etablert den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. Målet er å gjenvinne 100 prosent av massene ved hjelp av ny miljøteknologi. Rensemetoden løser flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid. Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring. 

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no