Datterselskaper

Hamar Pukk og Grus
50% eierandel
Åsland Pukkverk AS
50% eierandel
BA Gjenvinning AS
100% eierandel
Gunnar Holth Kristiansund AS
100% eierandel
Ivar Holth Transport AS
33% eierandel
Solør Pukk AS
50% eierandel

David Neskvern
47 46 39 54
david@flytting.gholth.no

Massegjenbrukssenteret
100% eierandel

Fredrik Holth
Daglig Leder
97 18 69 84
Fredrik@flytting.gholth.no

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no