Historie

Gunnar Holth startet opp med én enslig hjullaster på Gropa i Granli for 50 år siden. Den gang kunne ingen forutsi i hvilken grad innsatsen som ble lagt ned skulle påvirke livene til både Gunnar og de svært mange andre som etter hvert ble en del av virksomheten. I over 50 år er selskapet bygget opp sten for sten.

En av de viktigste årsakene til suksess har vært selve stammekulturen, som helt fra starten av har vært en viktig del av identiteten til Gunnar Holth Grusforretning AS. De ansatte har alltid vært bedriftens viktigste ressurs. To av dagens medarbeidere har vært med helt fra oppstarten, noe som er beskrivende for hvordan det er å jobbe i selskapet. I dag består selskapet av alt fra mennesker med svært lang erfaring – til lærlinger som kommer rett fra skolebenken. På denne måten sørger vi for å tilføre selskapet både rutine, erfaring, kunnskap og faglig fornyelse.

En annen viktig årsak til selskapets suksess er evnen til å bli enda bedre på det vi allerede er gode på. Pukk og grus har alltid vært hovedvirksomheten vår, og vi jobber hver dag for å bli bedre produsenter av produkter basert på disse materialene. Selv om mye har forandret seg siden tre ansatte utgjorde kjernen i 1965, er hovedfokuset vårt det samme. Vi liker å jobbe med store entreprenører på store prosjekter, og har med tiden utviklet samarbeid med flere store aktører, her kan nevnes Veidekke, Lemminkäinen og Hæhre. Sistnevnte har også vært en spesielt viktig samarbeidspartner for oss, og vi eier i dag Åsland Pukkverk sammen med Hæhre.

Et utvalg prosjekter
 • Gassterminal Kollsnes
 • Flyplass Island
 • Flyplass Gardermoen
 • Snøhvit-utbyggingen
 • E6 Østfold
 • E18 Vestfold
 • E6 Minnesund
 • E16 Slomarka – Kongsvinger
 • E6 Vinstra
 • E6 Helgeland Nord
 • Sydvaranger Gruver
 • E18 Arendal / Tvedestrand
 • E18 Rugtvedt / Dørdal
 • Riksveg 3 / 25
Glimt fra 50 år som bedrift
 • 1965: Oppstarten
  Med tre ansatte organisert som et enkeltmannsforetak ble driften startet opp av Gunnar Holth.
 • 1971: Endring av selskapsform
  Etter 6 år i drift hadde selskapet vokst. Som følge av dette ble formen endret til aksjeselskap. Detta la grunnlaget for videre vekst og en stadig mer profesjonell organisasjon.
 • 1978: Første møte med Albert Kr. Hæhre
  Høsten 1978 hadde vi gleden av å invitere Albert Kr. Hæhre til en rundtur på anleggene og produksjonsstedene vi hadde på denne tiden. Omvisning ble begynnelsen på et langvarig samarbeid og vennskap mellom to av regionens viktigste og mest sentrale entreprenører.
 • 1986: Mobilavdeling
  Mobilavdelingen ble startet med ett verk. I dag har vi 25 mobile knuseenheter og de er en viktig del av vårt forretningskonsept.
 • 1994: Oslo Lufthavn Gardermoen
  I fire år jobbet vi med utbyggingen av Norges nye hovedflyplass.
 • 2002: Snøhvit
  Dette er kanskje det prosjektet som har betydd mest for oss i nyere tid. Da vi viste at vi kunne håndtere uvante klimatiske forhold og et mye større volum enn vi var vant til, innså vi at vi kunne klare alt vi satte oss fore.
 • 2004: Kristiansund
  I 2003 ble vi involvert i et prosjekt hvor vi skulle produsere pukk til bruk ved utvidelse av offshorebasen i Kristiansund. Prosjektet ble raskt større enn noen hadde tenkt seg, og 1.1.2014 startet vi opp Gunnar Holth Kristiansund AS, som fremdeles lever i beste velgående.
 • 2015: 50 år som bedrift
  Jubileumsår!

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no