Previous slide
Next slide

Prøveuttak

Prøver tas ut i produksjon, fra lager eller som ferdig utlagt materialet (på vei / tomt / plass). For alle metoder er det viktig at uttaket blir gjort riktig. Et feil uttak, gir feil resultat på ferdig prøve. Det kan igjen føre til unødvendig stopp i produksjonen / på anlegget og gi uønskede kostnader.

Vi gjør også prøver. Les mer her >>

Prøveuttak direkte fra produksjon

Her brukes en balje som er stor nok til å fange hele strålen fra båndet. Dette er viktig for å unngå separasjon og for å få et mest mulig riktig uttak. Når prøven er tatt ut, må hele prøven tas med inn til lab for riktig nedsplitting av mengde.

Prøveuttak fra lager

Ved uttak fra lager brukes nesten samme prosedyre som fra utlagtmaterialet. Her tas det først ut minst to skuffer med maskin, som krysslegges og dras ut. Så tas det ut en prøve av hele laget. Deretter brukes en spade og det tas ut ønsket mengde som i størst mulig grad representerer massen i sin helhet

Prøveuttak fra ferdig utlagt materiale

Ved uttak av ferdig utlagt materialet brukes en gravemaskin. Prøven som tas ut skal i størst mulig grad representere massen som er utlagt, om det tas ut som en firkant eller som en litt lengre grøft. Det er viktig at hele lagtykkelsen er med i uttaket, og at massen ikke blir separert. Her tas det ut en stripe innover i massen og igjennom hele lagtykkelsen. Ved tvil kan det brukes rettet prøveuttak, dvs at prøves tas der massen er dårligst.

Laboratorieansvarlig
Roar Henningsen
Tlf.: 414 42 133
roar@gholth.no