Om GHG

Gunnar Holth Grusforretning AS har administrativ base og verksted på Kongsvinger. Av de ansatte i selskapet er ca. en fjerdel ansatt lokalt ved anleggene, mens resten pendler til anlegg over hele landet. Vi en viktig og stolt arbeidsgiver i Kongsvinger. Gunnar Holth Grusforretning AS er et familieselskap som fremdeles eies og drives av familien Holth. I dag drives bedriften av andre generasjon Holth, og eierskapet er fordelt mellom andre og tredje generasjon.

Sammen med våre datterselskaper kan vi tilby et bredt spekter av varer og tjenester til bygg- og anleggsvirksomhet innen betong- og asfaltarbeider, og veiutbygging. Vi har 15 uttak fra Kongsvinger til Sortland, en stor og moderne utstyrspark og et sertifisert laboratorium. Virksomheten har nå eksistert i mer enn 50 år, og vi er i full gang med å planlegge de neste 50. For å være best mulig forberedt på fremtiden jobber vi hardt for å bli bedre på det vi allerede er gode på. Dette skal vi oppnå ved å utvikle kompetansen vi allerede besitter i selskapet.

Gunnar Holth Grusforretning AS er den ledende stein- og grusbedriften i landet. Vi har oppnådd denne posisjonen fordi vi til enhver tid har tilgang på utstyr og kvalifisert arbeidskraft. Dette gir oss muligheten til å ta på oss oppdrag av alle størrelser, over hele landet. For oss er ingen oppdrag for store, og vi har en rekke tilfeller vist oss som en faglig dyktig, solid og pålitelig samarbeidspartner i store prosjekter.

Sikkerhet

Fordi vi er en bedrift som har slått seg opp på arbeid med stein og grus, har sikkerheten til de ansatte alltid vært i høysetet.

Med en arbeidshverdag preget av tungt arbeid og håndtering av store maskiner, er det en forutsetning for suksess at de ansattes sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Ved å sørge for at utstyret alltid er godt vedlikeholdt og at de som skal håndtere det er kvalifiserte, legger vi forholdene til rette for at driften aldri skal gå ut over de ansattes liv og helse.

Som leverandør av produkter og tjenester til en rekke entreprenører og utbyggere, innretter vi oss alltid etter de gjeldende retningslinjer rundt våre oppdragsgivers HMS-rutiner.

Vi går aldri på akkord med kvaliteten på våre varer og tjenester, alle varer vi leverer er produsert i henhold til følgende standarder:

  • Bygg/anlegg NS-EN 13242 og NS-EN 13285
  • Betong NS-EN 12620
  • Asfalt NS-EN 13043

De ulike standardene sikrer at du som kunde får varer som er i henhold til de krav som er satt.

Du kan se våre CE-dokumenter og ytelseserklæringer her. 

FORESPØRSLER

Ved forespørsler eller bestilling av masser, kontakt uttakene direkte på mail eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til din avdeling ved å klikke her

Ved forespørsler på knusing, kontakt jan.ola@gholth.no

Ved henvendelser til administrasjonen, kan vi kontaktes på tlf. 628 88133 eller firmapost@gholth.no