Bærelag

Bærelag fås både som naturgrus og knust fjell, og kommer i fraksjonene 0/32 og 0/60.
Bruksområdene til bærelag er blant annet til forsterkning av allerede eksisterende veger som trenger vedlikehold, som for eks. skogsbilveger og liknende.
Samtidig blir bærelag også brukt i vegoppbygning før slitelaget, som for eks. asfalt, blir lagt.
Produkter mm Bruksområde
Bærelag 0/32 Veioppbygging, tomter og plasser
Bærelag 0/60 Veioppbygging, tomter og plasser
Bærelag natur 0/32Veioppbygging, tomter og plasser