Forsterkningslag

Når veger eller plasser skal anlegges, består grunnlaget ofte av følgende oppbygging fra bunnen av: Sprengstein / frostsikringslag, nedre / øvre forsterkningslag, bærelag av knust fjell- / naturgrus / asfalt, og til slutt asfalt/belegningsstein/heller eller liknende.
Forsterkningslag er selvforklarende, og er med på å fordele krefter fra bruken av arealer/veger og videre ned i undergrunnen.
Som alternativer til forsterkningslaget, kan pukk 20/120 knust fjell, 0/120, 0/150 av knust fjell eller naturgrus benyttes.
mm Bruksområde
0/120 Oppbygging av veikropp, plass og tomteareal.
0/150 Oppbygging av veikropp, plass og tomteareal.
22/120 Oppbygging av veikropp, plass og tomteareal, samt drenerende masser.
22/250 Frostdempende for å forhindre tele.
0/300 Frostdempende for å forhindre tele.