Natur

Naturgrus er steinmaterialer som blir foredlet fra naturforekomster.
Produkter mm Bruksområde
Støpegrus 0/8 Betongtilslag
Strøgrus 0/4 Strøgrus og asfalttilslag
Veigrus 0/8Topplag til grusveier og gårdsplasser.
Veigrus 0/16 Topplag til grusveier og gårdsplasser.
Naturpukk 8/16 Tilslag til betong og asfalt, samt grøftepukk
Naturpukk 11/16 Tilslag til betong og asfalt, samt grøftepukk
Naturpukk 16/22 Tilslag til betong og asfalt, samt grøftepukk
Singel 4/10
Singel 16/22
Singel 8/16
Singel 8/32
Singel naturknust 11/22