Sand

Sand brukes til så mangt. Alt fra betongtilsalg til sandkasser.
Se en oversikt under:
Produkter mm Bruksområde
Kabelsand 0/8 Tildekning av kabel i kabelgrøfter.
Muresand 0/4 Tilslag til mørtel / muring.
Pussesand 0/4Til pussing av grunnmurer etc.
Støpesand 0/8 Betongtilslag
Støtsand/
Eu sand
Sand til bruk under lekestativ/huskestativ
Ikke byggbar sand 0/4 Sand til bruk under lekestativ/huskestativ
Uren fyllsand Fyllmasse
Byggbar sand 4 Sand til sandkasser som inneholder finstoff slik at du kan forme ting i sandkassen.