Subbus

Subbus er toppmateriale som brukes på veier, gårdsplasser og lignende. Subbus er produsert av fjell.
produkter mm Bruksområde
Subbus 0/4 Sette masse for heller, belegningsstein, fuging og asfalttilslag.
Subbus 0/8 Topplag av gårdsplasser. Blir ofte kompakt og hard uten for mye etterarbeid.
Subbus 0/16 Topplag på større gårdplasser/arealer som skal benyttes av litt tyngre kjøretøy som traktor etc. Blir også brukt som avrettingslag før asfaltering samt grusing av grusveger.
Tørr Subbus 0/6 Strøgrus
Subbus 0/22 Grusing av skogsbilveger.
Subbus 0/11 Grusing av veier og topplag på gårdsplass.