Pukk

Pukk kommer i ulike fraksjoner med ulike bruksområder. Pukk kan fåes fra både fjell og naturforekomster.
Her finner du en lettfattelig oversikt:
mm Bruksområde
11/16 Tilslag betong-/asfaltproduksjon, drenering, osv.
16/22 Tilslag til betong og drenering.
20/60 Grov pukk. Drenering til større anlegg med store rørdimensjoner, avretting av forsterkningslag, osv.
20/120 Til forsterkningslag for vegoppbygning, oppbygning av gårdsplasser, parkeringsareal, osv.
2/6 Oppretting til f.eks. hellelegging/belegningsstein. Strømateriale til gang-/sykkelstier og bymiljøer.
4/8 F.eks. til asfaltproduksjon.
8/11 Asfalt tilslag. Topplag til gårdsplasser, men krever litt arbeid for å holde det pent.
8/16 Grøftepukk, og/eller dreneringspukk. Tilslag til betong-/asfaltproduksjon.
11/16 Tilslag til betong-/asfaltproduksjon, drenering, osv.
11/22 Tilslag til betongproduksjon, drenering til grovere dimensjoner av rør, osv.